Yleistiedoksianto asiassa TELK/2891/2023, 11.6.2024

Julkaistu 11.6.2024 klo 10.48

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun sen vastaanottajan olinpaikasta ei ole tietoa tai tiedoksiantoa ei ole saatu muulla tavoin toimitettua.

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. Ilmoitus asiakirjan nähtäville asettamisesta julkaistaan viranomaisen verkkosivuilla ja tarpeen vaatiessa sellaisessa sanomalehdessä, josta tiedoksiannon vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan tiedon.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia koskee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä. Ilmoituksessa on lisäksi oltava päivämäärä, jolloin ilmoitus on julkaistu verkkosivuilla ja todettava, että tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Yleistiedoksianto 11.6.2024:

Henkilöä Puolakka Sari koskeva päätös asiassa TELK/2891/2023

Päätös on saatavilla työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toimistosta. Pyydämme sopiman noudosta ennakkoon sähköpostilla kirjaamo(at)telk.fi tai puhelimitse +358 29 4117 200.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan verkkosivuilla 11.6.2024, ja pidetään nähtävillä 18.7.2024 asti. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen 18.6.2024.

Tiedustelut: sähköpostilla kirjaamo(at)telk.fi tai puhelimitse +358 29 4117 200