Henkilöstö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee 39 henkilöä.

Lautakunnan päätoimisena puheenjohtajana toimii Olli Puustinen. Puheenjohtaja johtaa ja valvoo lautakunnan toimintaa sekä yleisesti valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

Lautakunnassa on päätoimisen puheenjohtajan lisäksi hallinto- ja talousasioista sekä ratkaisutoiminnasta vastaavat päälliköt, taloussihteeri sekä valmistelun ja toimisto esimiehet.

Työntekijöistä esittelijöitä on 12, joista yksi toimii esittelyvastaavana ja yksi tiedottajalakimiehenä. Kaikki esittelijät ovat oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Työntekijöistä valmistelijoita on 11, joista yksi toimii tietohallintovastaavana ja toimistosihteereitä on 9.