Sähköinen asiointi

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan mahdollisuutta toimittaa vireillä olevaan asiaan lisäselvitystä tai muutoin ottaa yhteyttä lautakuntaan telekopiota ja sähköpostia käyttäen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan telekopionumero on 09 8764 566 ja sähköpostiosoite on kirjaamo@telk.fi.

Sähköpostiosoitteeseen saapunut selvitys kirjataan saapuneeksi ja siitä lähetetään selvityksen lähettäjälle sähköpostitse vastaanottokuittaus. Selvityksiä ei saa lähettää lautakunnan henkilöstön henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen.

Lautakunnalle sähköpostitse lähetettävien liitetiedostojen tulee olla muodoltaan .doc, .docx, .html, .pdf, .rtf, .txt tai ASCII-tekstitiedosto (ISO 8859-1 Latin 1 -merkistöllä) ja alle 5 MB:n kokoisia.

Pyydämme huomioimaan, että sähköpostiyhteys lautakuntaan ei ole suojattu. Tämän vuoksi sähköpostitse ei pitäisi toimittaa salassa pidettäviä tai muutoin arkaluontoisia tietoja sisältäviä selvityksiä.

Muita sähköisiä asiointimuotoja ei toistaiseksi ole mahdollista käyttää lautakunnassa asioitaessa. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksiä ei anneta tiedoksi sähköisessä muodossa.