Den genomsnittliga handläggningstiden i besvärsnämnden är i februari 2018 cirka sju till tio månader. I enskilda besvärsärenden kan handläggningstiden avsevärt avvika från den genomsnittliga handläggningstiden.

Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning. Handläggningstiden i dessa ärenden är i genomsnitt cirka fyra månader.

Per 16.2.2018 är 3 865 ärenden anhängigjorda i besvärsnämnden.

 

Ledande föredragande, juris kandidat Petteri Immonen vid besvärnämndens för olycksfallsärenden har från och med 1.3.2018 utsetts till ordförande med uppdraget som huvudsyssla  för besvärsnämnden för arbetspensionsärenden.

kuvitus1.png

Kontaktuppgifter

Besökadress
Bangårdsvägen 11
00520 Helsingfors

Postadress
PB 28
00521 Helsinki

Vi ber att ni primärt tar kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Elektronisk kommunikation

E-post
kirjaamo(at)telk.fi

Växel 029 4117 200

Fax 09 8764 566

Telefonservicen betjänar mellan kl. 9 och 15 i ärenden som gäller ändringssökande.