Den genomsnittliga handläggningstiden i besvärsnämnden är i december 2018 cirka sju till tio månader. I enskilda besvärsärenden kan handläggningstiden avsevärt avvika från den genomsnittliga handläggningstiden.


Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning. Handläggningstiden i dessa ärenden är i genomsnitt cirka fyra månader.


Per 18.12.2018 är 3 092 ärenden anhängigjorda i besvärsnämnden.


Avvikande öppettider:

To 20.12.2018 är kundbetjäningen öppen mellan klockan 9.00 och 11.30.


Må 24.12.2018 är kundbetjäningen stängd.


Ti 25.12.2018 är kundbetjäningen stängd.


On 26.12.2018 är kundbetjäningen stängd.


Må 31.12.2018  är telefonväxeln stängd. Kundbetjäningen är öppen mellan klockan 8.00 och 13.15.


Ti 1.1.2019 är kundbetjäningen stängd.

kuvitus1.png

Kontaktuppgifter

Besökadress
Bangårdsvägen 11
00520 Helsingfors

Postadress
PB 28
00521 Helsinki

Vi ber att ni primärt tar kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Elektronisk kommunikation

E-post
kirjaamo(at)telk.fi

Växel 029 4117 200

Fax 09 8764 566

Telefonservicen betjänar mellan kl. 9 och 15 i ärenden som gäller ändringssökande.

pdf Dataskydsbeskrivning