Elektronisk kommunikation

Vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet i tillämpliga delar. Med elektronisk kommunikation avses möjligheten att skicka tilläggsutredning i ett ärendet som är anhängigt eller annars kommunicera med besvärsnämnden per telefax eller e-post.

Besvärsnämndens för arbetspensionsärenden telefaxnummer är 09 8764 566 och e-postadressen är kirjaamo@telk.fi

Vid besvärsnämnden registrerar man att den utredning som har sänts på ovannämnda e-postadress har inkommit, och till den som har sänt utredningen e-postas en kvittering på att utredningen har mottagits. De personliga e-postadresserna för anställda vid besvärsnämnden ska inte användas när utredning lämnas in.

Utredning som skickas per e-post i form av bifogad fil ska vara av formatet .doc, .docx, .html, .pdf, .rtf, .txt eller ASCII-text (ISO 8859-1 Latin 1-tecken) och mindre än 5 MB.

Vi ber att få påpeka att besvärsnämndens e-postförbindelse är oskyddad. Information som ska hemlighållas eller annars är känslig bör därför inte sändas per e-post.

Det är inte tillsvidare möjligt att använda sig av andra elektroniska kommunikationsmedel då man kommunicerar med besvärsnämnden. Besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut delges inte i elektronisk form.