Henkilöstö

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toimistossa työskentelee 30 henkilöä.

Lautakunnan päätoimisena puheenjohtajana toimii Petteri Immonen. Puheenjohtaja johtaa ja valvoo lautakunnan toimintaa sekä yleisesti valvoo oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

Päätoimisen puheenjohtajan lisäksi lautakunnassa toimivat ratkaisutoiminnan päällikkö Kimmo Kangasjärvi ja hallintopäällikkö Pia Nieminen, jotka yhdessä puheenjohtajan kanssa muodostavat lautakunnan johtoryhmän. Lisäksi lautakunnassa toimii tietohallintovastaava Meri-Tuuli Salama.

Työntekijöistä esittelijöitä on 13, joista yksi toimii vastaavana esittelijänä. Kaikki esittelijät ovat oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita. Lisäksi lautakunnassa työskentelee 11 valmistelijaa, joista yksi toimii vastaavana valmistelijana, ja kaksi toimistosihteeriä.