Toiminta

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK) on eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste työeläkeasioissa. Muutoksenhausta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan säädetään työeläkelaeissa. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta soveltaa asian käsittelyssä lakia oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019).

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan toiminnasta säädetään työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetussa laissa (677/2005) sekä lautakunnan työjärjestyksessä. Laissa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta on säädetty muun muassa muutoksenhakulautakunnan rahoituksesta, talousarvion päättämisestä ja tilinpäätöksen hyväksymisestä. Muutoksenhakulautakunnan toiminta rahoitetaan veronluonteisella työeläkelaitoksilta perittävällä oikeushallintomaksulla. Tarkempaa tietoa muutoksenhakulautakunnan toiminnasta löytyy osiosta toimintakertomukset.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta.

Muutoksenhakujarjestys-FI.jpg