Vi rekommenderar att ni i första hand tar kontakt per e-post till kirjaamo(at)telk.fi eller per telefon 029 4117 200.

Telefonbetjäningen är i besvärsärenden öppen mellan 9-12.

Den genomsnittliga handläggningstiden i besvärsnämnden är i mars 2024 cirka sex till nio månader. I enskilda besvärsärenden kan handläggningstiden avsevärt avvika från den genomsnittliga handläggningstiden.


Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning. Handläggningstiden i dessa ärenden är i genomsnitt cirka fyra månader.


Per 12.3.2024 är 3 241  ärenden anhängigjorda i besvärsnämnden.

 

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har ändrat 29.1.2024 

Besvärsnämnden för arbetspensionsärenden har ändrat. Från och med den 29 januari 2024 är vår postadress PB 22, 00241 HELSINGFORS.

Från och med 29.1.2024 har vårt verksamhetsställe ingen kundbetjäningspunkt. Det är möjligt få kundbetjäning genom att kontakta registraturen via e-post kirjaamo@telk.fi, e-postkrypteringstjänst https://sr.edelkey.net/encrypt eller genom att ringa till numret 029 4117 200 (telefonservice vardagar kl. 9-12). Tilläggsutredningar i ärenden som är anhängiga kan man lämna in till entrétjänsten på vår besöksadress Magistratsporten 1 (Helsingfors) under entrétjänstens öppettider vardagar kl. 8.00–16.00.

kuvitus1.png

Kontaktuppgifter

Besökadress
Maistraatinportti 1
00240 Helsingfors

Postadress
PB 22
00241 Helsinki

Vi ber att ni primärt tar kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Elektronisk kommunikation

E-post
kirjaamo@telk.fi

E-postkrypteringstjänst
https://sr.edelkey.net/encrypt

Växel 029 4117 200

Telefonservicen betjänar mellan kl. 9 och 12 i ärenden som gäller ändringssökande.

pdf Dataskydsbeskrivning

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du någon sådan brist 
på vår webbplats
som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons via e-post: kirjaamo(at)telk.fi.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000