Kundbetjäningen är öppen vardagar kl.  9-15. Vi rekommenderar att ni i första hand tar kontakt per e-post till kirjaamo(at)telk.fi eller per telefon 029 4117 200 och undviker kontakt på plats.

Telefonbetjäningen är i besvärsärenden öppen mellan 9-12.

Den genomsnittliga handläggningstiden i besvärsnämnden är i november 2023 cirka sex till nio månader. I enskilda besvärsärenden kan handläggningstiden avsevärt avvika från den genomsnittliga handläggningstiden.


Ärenden som gäller yrkesinriktad rehabilitering handläggs i brådskande ordning. Handläggningstiden i dessa ärenden är i genomsnitt cirka fyra månader.


Per 8.11.2023 är 3 264 ärenden anhängigjorda i besvärsnämnden.

 

kuvitus1.png

Kontaktuppgifter

Besökadress
Bangårdsvägen 11
00520 Helsingfors

Postadress
PB 28
00521 Helsinki

Vi ber att ni primärt tar kontakt med besvärsnämnden per e-post.

Elektronisk kommunikation

E-post
kirjaamo@telk.fi

E-postkrypteringstjänst
https://sr.edelkey.net/encrypt

Växel 029 4117 200

Telefonservicen betjänar mellan kl. 9 och 12 i ärenden som gäller ändringssökande.

pdf Dataskydsbeskrivning

Ge respons om tillgängligheten

Upptäckte du någon sådan brist 
på vår webbplats
som gäller tillgängligheten? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge tillgänglighetsrespons via e-post: kirjaamo(at)telk.fi.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem som gäller tillgängligheten ska du först ge oss respons på saken. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000