Media

Ordförande Petteri Immonen svarar på medias frågor, tel. 029 4117 200.