För pensionsalterna

För att säkerställa att ändringssökandena behandlas likvärdigt och att rättssäkerheten uppfylls är det viktigt att iaktta stadganden och instruktioner gällande processen. Det här gör också behandlingen av ärenden i besvärsnämnden smidigare.