Toiminta - Haku


Työjärjestys
Sisältösivut | Julkaistu: 26.2.2018

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (Telk-laki) ( 677/2005 ) 11 §:n nojalla Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta......

Toiminta > Työjärjestys
Kokoonpano
Julkaistu: 21.11.2014

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n mukaan valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi sekä määrää sivutoimi...

Toiminta > Kokoonpano
Käsiteltävät asiat
Julkaistu: 21.11.2014

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee yksittäisiä valitusasioita sekä lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevia hakemusasioita. Lautakunta käsittelee muun muassa työeläkelaitoksien p...

Toiminta > Käsiteltävät asiat
Toiminta
Julkaistu: 21.11.2014

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK) on eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste työeläkeasioissa. Muutoksenhausta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan säädetään ty...

Toiminta
Tilastot
Julkaistu: 22.5.2014

Toiminta > Tilastot
Toimintakertomukset
Julkaistu: 22.5.2014

Toiminta > Toimintakertomukset