Käsiteltävät asiat

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee yksittäisiä valitusasioita sekä lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevia hakemusasioita. Lautakunta käsittelee muun muassa työeläkelaitoksien päätöksiä koskevia eläkeasioita, apurahansaajan vakuuttamispäätöksien valituksia, perustevalituksia (vakuutusmaksuasioita ja vakuutusmaksun täytäntöönpanon keskeytyksiä) ja maatalouden harjoittajan luopumistukeen liittyviä valituksia. Lautakunnan ratkaisutoiminnassa pääasiassa sovellettavat lait:

Työntekijän eläkelaki (TyEL), Kunnallinen eläkelaki (KuEL), Yrittäjän eläkelaki (YEL), Valtion eläkelaki (VaEL), Maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL), Merimiesläkelaki (MEL), Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (KiEL).