Jäsenet

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n mukaan valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi sekä määrää sivutoimiset puheenjohtajat ja muut  jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyiset varapuheenjohtajat ja muut jäsenet on nimitetty kaudelle 1.1.2017–31.12.2021. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan kuuluu päätoiminen puheenjohtaja, neljä sivutoimista varapuheenjohtajaa ja 24 sivutoimista jäsentä sekä 24 sivutoimista varajäsentä. Jäsenistö muodostuu lääkärijäsenistä, työeläkeasioihin perehtyneistä jäsenistä / lakimiesjäsenistä, työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevista jäsenistä ja yrittäjätoimintaan sekä maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneistä jäsenistä. Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista säädetään.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtajat

Oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen

Oikeustieteen kandidaatti Tiina Muinonen

   

Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri

                                                                             

Varatuomari Lauri Pelkonen

 

Varatuomari Kirsi Päivänsalo

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien yhteinen varajäsen varatuomari Olli Puustinen

 

Työeläkeasioihin perehtyneet jäsenet / Lakimiesjäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Filosofian maisteri Harri Isokorpi

Kauppatieteiden maisteri Susanna Grimm-Vikman

Oikeustieteen kandidaatti Kimmo Kangasjärvi

Oikeustieteen kandidaatti Virpi Korhonen

Varatuomari Kristiina Piilola

Oikeustieteen kandidaatti  Kari Peltonen

Oikeustieteen maisteri Milja Tiainen Varatuomari Pekka Paaermaa

Yhteiskuntatieteiden maisteri Ulla-Maija Rajakangas

Oikeustieteen kandidaatti Virva Walo

 

Lääkärijäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja

Työterveyshuollon erikoislääkäri Petri Nieminen

Fysiatrian erikoislääkäri  Kia Pelto-Vasenius

Neurologian erikoislääkäri Sari Atula

Fysiatrian erikoislääkäri Kaija Puustjärvi-Sunabacka

Fysiatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri Seppo Villanen

Psykiatrian erikoislääkäri Roope Raassina

Yleislääketieteen ja fysiatrian erikoislääkäri Jukka Pekka Kouri

Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala

Vastaava työterveyslääkäri, LT Aarne Laakkonen

  Psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä
 

Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Lakiasianjohtaja Markus Äimälä

Asiantuntija Katja Leppänen

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari

Veroasiantuntija Tiina Ruohola

Johtava asiantuntija Riitta Wärn

 

Lainopillinen asiantuntija Mikko Nyyssölä

Asiantuntija Hannu Ylänen

Työmarkkina-asiamies Merja Renko

Neuvotteleva virkamies Tiina Saukko

Työympäristöasiantuntija Jouni Salonen

Vastaava työehtosihteeri Markku Häyrynen

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz

Lakimies Katja Syrjänen

Asiantuntija Anu Tuovinen

Työsuhdelakimies Timo Voutilainen

Lakimies Samppa Koskela

Neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja

Lakimies Keijo Tarnanen

Neuvottelupäällikkö Markku Kojo

 

Yrittäjätoimintaan perehtyneet jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Toimitusjohtaja, oikeustieteen kandidaatti Tiina Oksala

Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén

Veroasiantuntija Laura Kurki

 

Maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneet jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Järjestöasiamies Virpi Siitonen

Lakimies Marica Twerin

Tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen

Kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen