Toiminta - Haku


Vuosikertomukset
Julkaistu: 3.5.2022

Toiminta > Vuosikertomukset
Asiakirjajulkisuuskuvaus
Sisältösivut | Julkaistu: 8.2.2021

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan asiakirjajulkisuuskuvaus Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetussa laissa (tiedonhallintalaki 906/201......

Toiminta > Asiakirjajulkisuuskuvaus
Saavutettavuusseloste
Sisältösivut | Julkaistu: 29.9.2020

Tämä saavutettavuusseloste koskee telk.fi-verkkosivustoa (www.telk.fi), joka on julkaistu 4.4.2014. Seloste on laadittu 24.9.2020 tilanteen mukaisena. Olemme arvioineet verkkosivuston saavutettavuude......

Toiminta > Saavutettavuusseloste
Työjärjestys
Sisältösivut | Julkaistu: 26.2.2018

TYÖELÄKEASIOIDEN MUUTOKSENHAKULAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain (Telk-laki) (677/2005) 11 §:n nojalla työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta o......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Toiminta > > Työjärjestys
Toiminta > Työjärjestys
Kokoonpano
Julkaistu: 21.11.2014

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n mukaan valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi sekä määrää sivutoimi...

Toiminta > Kokoonpano
Käsiteltävät asiat
Julkaistu: 21.11.2014

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee yksittäisiä valitusasioita sekä lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevia hakemusasioita. Lautakunta käsittelee muun muassa työeläkelaitoksien p...

Toiminta > Käsiteltävät asiat
Toiminta
Julkaistu: 21.11.2014

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta (TELK) on eläkelaitoksista riippumaton ensimmäinen muutoksenhakuaste työeläkeasioissa. Muutoksenhausta työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan säädetään ty...

Toiminta