Käsiteltävät asiat

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta käsittelee yksittäisiä valitusasioita sekä lainvoimaisen päätöksen poistamista koskevia hakemusasioita. Lautakunta käsittelee muun muassa työeläkelaitoksien päätöksiä koskevia eläkeasioita, kuntoutusasioita, apurahansaajan vakuuttamispäätöksien valituksia ja perustevalituksia (vakuutusmaksuasioita ja vakuutusmaksun täytäntöönpanon keskeytyksiä).

Lautakunnan ratkaisutoiminnassa pääasiassa sovellettavat lait:

Työntekijän eläkelaki (TyEL), Julkisten alojen eläkelaki (JuEL), Yrittäjän eläkelaki (YEL), Maatalousyrittäjän eläkelaki (MYEL), Merimiesläkelaki (MEL).