Jäsenet

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 3 §:n mukaan valtioneuvosto nimittää sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä päätoimisen puheenjohtajan toistaiseksi sekä määrää sivutoimiset puheenjohtajat ja muut  jäsenet viideksi vuodeksi kerrallaan. Nykyiset varapuheenjohtajat ja muut jäsenet on nimitetty kaudelle 1.1.2022–31.12.2026. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan kuuluu päätoiminen puheenjohtaja, neljä sivutoimista varapuheenjohtajaa, puheenjohtajan ja varaanpuheenjohtajien yhteinen varajäsen ja 24 sivutoimista jäsentä sekä 19 sivutoimista varajäsentä. Jäsenistö muodostuu lääkärijäsenistä, lakimiesjäsenistä, työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevista jäsenistä ja yrittäjätoimintaan sekä maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneistä jäsenistä. Lautakunnan jäsenet toimivat tuomarin vastuulla. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenen oikeudesta pysyä tehtävässään on voimassa, mitä tuomarinviran haltijoista säädetään.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan kokoonpano

Puheenjohtaja

Varapuheenjohtajat

Oikeustieteen kandidaatti Petteri Immonen

Oikeustieteen kandidaatti Tiina Muinonen

 

Oikeustieteen kandidaatti Mika Mänttäri

                                                                             

Varatuomari Kirsi Päivänsalo

 

Varatuomari Lauri Pelkonen

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien yhteinen varajäsen varatuomari Olli Puustinen

 

Lakimiesjäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Oikeustieteen kandidaatti Kimmo Kangasjärvi

Oikeustieteen kandidaatti Virva Walo

Varatuomari Kristiina Piilola

Oikeustieteen kandidaatti  Kari Peltonen

Oikeustieteen maisteri Milja Tiainen

Oikeustieteen maisteri Daniela Fredman

Varatuomari Pekka Paaermaa  

Varatuomari Susanna Rahkonen

 

 

Lääkärijäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala

Työterveyshuollon erikoislääkäri Petri Nieminen

Fysiatrian erikoislääkäri  Kia Pelto-Vasenius

Neurologian erikoislääkäri Sari Atula

Fysiatrian erikoislääkäri Kaija Puustjärvi-Sunabacka

Vastaava työterveyslääkäri, LT Aarne Laakkonen

Psykiatrian erikoislääkäri Roope Raassina

Psykiatrian erikoislääkäri Antti-Jussi Ämmälä

LT, ortopedian erikoislääkäri Timo Juutilainen

 

   
 

Työelämän ja työmarkkinoiden olosuhteita tuntevat jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Asiantuntija Suvi Lahti-Leeve

Johtava asiantuntija Aki Raudas

Lakiasianjohtaja Markus Äimälä

Asiantuntija Katja Leppänen

Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari

Veroasiantuntija Tiina Ruohola

Lainopillinen asiamies Hannu Ylänen

Asiantuntija Anne Salomaa

Työmarkkina-asiamies Merja Renko

 

Työympäristöasiantuntija Jouni Salonen

Vastaava sopimustoimitsija Markku Häyrynen

Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz

Lakimies Katja Syrjänen

Johtava asiantuntija Anu Tuovinen

Lakimies Timo Voutilainen

Juristi Samppa Koskela

Neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja

Lakimies Keijo Tarnanen

Neuvottelupäällikkö Minna Salminen

 

Yrittäjätoimintaan perehtyneet jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén

Lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen

Asiantuntija Albert Mäkelä

 

 

Maatalousyrittäjätoimintaan perehtyneet jäsenet

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

Tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen

Asiantuntija Antti Lavonen

Laskentapäällikkö Jaakko Vilenius

Juristi Kimmo Tammi