Elektronisk kommunikation

Vid besvärsnämnden för arbetspensionsärenden tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet i tillämpliga delar. Med elektronisk kommunikation avses möjligheten att skicka tilläggsutredning i ett ärende som är anhängigt eller annars ta kontakt med besvärsnämnden per e-post och genom att använda e-postkrypteringstjänster.

Besvärsnämndens för arbetspensionsärenden e-postadressen är kirjaamo@telk.fi. Vid besvärsnämnden registrerar man att den utredning som har sänts på ovannämnda e-postadress har inkommit, och till den som har sänt utredningen e-postas en kvittering på att utredningen har mottagits. De personliga e-postadresserna för anställda vid besvärsnämnden ska inte användas när utredning lämnas in.

På grund av datasäkerhetsorsaker bör alla känsliga eller utredningar som annars ska hemlighållas skickas med användande av krypteringstjänst. Sådana här är till exempel information om hälsotillstånd och ekonomi samt utredningar som innehåller personbeteckningar.

Det är inte tillsvidare möjligt att använda sig av andra elektroniska kommunikationsmedel då man kommunicerar med besvärsnämnden. Besvärsnämndens för arbetspensionsärenden beslut delges inte i elektronisk form.

E-postkrypteringstjänst

Krypterade e-postmedelande ska skickas till besvärsnämnden med krypteringstjänst från adressen https://sr.edelkey.net/encrypt. Krypteringstjänsten kräver registrering då tjänsten används första gången. Närmare instruktioner gällande användande av e-postkrypteringstjänsten hittar du under Tilläggsuppgifter (instruktionerna finns tillsvidare enbart på finska).

Godkända filformat för bilagorna

Bilagorna som skickas till besvärsnämnden elektroniskt som bifogad fil ska vara av formatet .pdf, .doc, .docx, .html, .rtf, .txt eller ASCII-text (ISO 8859-1 Latin 1-tecken) och mindre än 5 MB.