Sähköinen asiointi

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa sovelletaan lakia sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan mahdollisuutta toimittaa vireillä olevaan asiaan lisäselvitystä tai muutoin ottaa yhteyttä lautakuntaan sähköpostia ja sähköpostin salauspalvelua käyttäen.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan sähköpostiosoite on kirjaamo@telk.fi. Sähköpostiosoitteeseen saapunut selvitys kirjataan saapuneeksi ja siitä lähetetään selvityksen lähettäjälle sähköpostitse vastaanottokuittaus. Selvityksiä ei saa lähettää lautakunnan henkilöstön henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin.

Tietosuojasyistä kaikki arkaluontoiset tai muuten salassa pidettävät selvitykset tulee lähettää sähköpostin salauspalvelun kautta. Tällaisia ovat esimerkiksi terveydentilaa ja taloudellista asemaa koskevat tiedot sekä henkilötunnuksia sisältävät selvitykset.

Muita sähköisiä asiointimuotoja ei toistaiseksi ole mahdollista käyttää lautakunnassa asioitaessa. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksiä ei anneta tiedoksi sähköisessä muodossa.

Sähköpostin salauspalvelu

Salatut sähköpostiviestit tulee lähettää lautakuntaan sähköpostin salauspalvelulla osoitteesta https://sr.edelkey.net/encrypt. Sähköpostin salauspalvelu vaatii ensimmäisellä kerralla palvelua käytettäessä rekisteröitymisen. Sähköpostin salauspalvelun käyttämiseen liittyvän tarkemman ohjeen löydät tämän sivun Lisätietoja-kohdasta.

Hyväksytyt liitetiedostojen tiedostomuodot

Lautakunnalle sähköisesti lähetettävien liitetiedostojen tulee olla muodoltaan .pdf, .doc, .docx, .html, .rtf, .txt tai ASCII-tekstitiedosto (ISO 8859-1 Latin 1 -merkistöllä) ja alle 5 MB:n kokoisia.