Lisäselvitykset

Asianosainen voi toimittaa valitusasiaansa lisäselvitystä siihen saakka, kunnes valitusasia on ratkaistu. Lisäselvitys olisi asian käsittelyn viivästymisen välttämiseksi hyvä toimittaa mahdollisimman aikaisin. Lisäselvitys toimitetaan ensisijaisesti päätöksen antaneelle eläkelaitokselle, joka toimittaa lisäselvityksen mahdollisen lisälausunnon kanssa lautakunnalle. Ennen päätöksenantopäivää toimitettu lisäselvitys otetaan asiaa ratkaistaessa huomioon.

Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta voi hankkia lisäselvitystä myös omasta aloitteestaan. Lisäselvityksiä voidaan hankkia esimerkiksi asianosaisilta, terveyspalveluiden tuottajilta tai muilta viranomaisilta.

Lautakunnan saamasta lisäselvityksestä kuullaan kirjallisesti asianosaisia. Tässä yhteydessä osapuolilla on mahdollisuus lausua asiasta. Aikaa lausunnon antamiseen varataan tapauksesta riippuen 14–30 päivää.